Istorija

Jahorina 2017:

TRENERI:

Marko Milić
Prof. Velibor Rašić
Uroš Urošević
Nikola Mićanović

STRUČNI TIM:

Dobrica Pavlović - Koordinator Omladinske škole Crvena Zvezda
Uroš Pavlović - saradnik za medije
dr Momir Popić - ljekar kampa
prof. dr Aleksandar Kukrić - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Borko Petrović - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Radenko Dobraš - testiranja motoričkih sposobnosti
mr Nemanja Zlojutro - testiranja motoričkih sposobnosti
Zoran Preradović - glavni organizator kampa
Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa

 

Jahorina 2016

TRENERI:

Slavoljub Đorđević
Prof. Velibor Rašić
mr Nemanja Zlojutro
Igor Savić
Dragan Babić

STRUČNI TIM:

Dobrica Pavlović - Koordinator Omladinske škole Crvena Zvezda 
dr Ivana Đurić - ljekar kampa
prof. dr Aleksandar Kukrić - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Borko Petrović - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Radenko Dobraš - testiranja motoričkih sposobnosti
Zoran Preradović - glavni organizator kampa
Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa

Jahorina 2015

TRENERI:

Nebojša Stamenković
Prof. Velibor Rašić
mr Nemanja Zlojutro
Dejan Puača
Dragan Babić

STRUČNI TIM:

Dobrica Pavlović - Koordinator Omladinske škole Crvena Zvezda 
dr Milisav Popić - ljekar kampa
prof. dr Aleksandar Kukrić - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Borko Petrović - testiranja motoričkih sposobnosti
prof. dr Radenko Dobraš - testiranja motoričkih sposobnosti
Zoran Preradović - glavni organizator kampa
Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa

Jahorina 2014

TRENERI:

    Srđan Vasiljević
    Nebojša Maksimović
    Nebojša Stamenković
    Prof. Velibor Rašić
    Veličko Kamplanović
    Zoran Ljujić

STRUČNI TIM:

    Srđan Vasiljević - Direktor Omladinske škole Crvena Zvezda 
    Dejan Cvetković – generalni sekretar omladinske škole Crvena Zvezda i koordinator kampa
    dr Zoran Vrućinić - ljekar kampa
    prof. dr Aleksandar Kukrić - testiranja motoričkih sposobnosti
    prof. dr Borko Petrović - testiranja motoričkih sposobnosti
    prof. dr Radenko Dobraš - testiranja motoričkih sposobnosti
    Zoran Preradović - glavni organizator kampa
    Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa
 

Stručni kadar Internacionalnog fudbalskog kampa - Jahorina 2013

TRENERI:

    Srđan Vasiljevićstrucni-kadar-2013
    Nebojša Maksimović
    Nebojša Stamenković
    Nemanja Zlojutro

STRUČNI TIM:

    Srđan Vasiljević - Direktor Omladinske škole Crvena Zvezda 
    Dejan Cvetković – generalni sekretar omladinske škole Crvena Zvezda i koordinator kampa
    dr Rade Dujaković - ljekar kampa
    prof. dr Aleksandar Kukrić - testiranja motoričkih sposobnosti
    prof. dr Borko Petrović - testiranja motoričkih sposobnosti
    prof. dr Radenko Dobraš - testiranja motoričkih sposobnosti
    Zoran Preradović - glavni organizator kampa
    Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa

Jahorina 2012


TRENERI:
•    Konstantin Đurić
•    Staja Nikolić
•    Marko Đurić
STRUČNI TIM:
•    Dejan Cvetković – generalni sekretar omladinske škole Crvena Zvezda i koordinator kampa
•    Ratko Dostanić – direktor omladinske škole Crvena Zvezda
•    Predrag Turina – pomoćnik direktora omladinske škole Crvena Zvezda
•    Goran Broćić – direktor marketinga FK Crvena Zvezda
•    Nikola Popović – pomoćnik direktora marketinga FK Crvena Zvezda
•    Mile Jovin – Trener FK Crvena Zvezda
•    Miloš Šestić – skautska služba FK Crvena Zvezda
•    dr Milisav Popić - ljekar kampa
•    mr Aleksandar Kukrić, dr Radenko Dobraš i Borko Petrović – DIF Banjaluka - obavili stručna testiranja sposobnosti dječaka
•    Zoran Preradović - glavni organizator kampa
     Mirko Ponjević - izvršni organizator kampa


Jahorina 2011

TRENERI:
•    Konstantin Đurić
•    Slavoljub Stojanović
•    Slobodan Trivunović
•    Marko Đurić
STRUČNI TIM:
•    Dejan Cvetković – generalni sekretar omladinske škole Crvena Zvezda i koordinator kampa
•    Ratko Dostanić – direktor omladinske škole Crvena Zvezda
•    Predrag Turina – pomoćnik direktora omladinske škole Crvena Zvezda
•    Goran Broćić – direktor marketinga FK Crvena Zvezda
•    Nikola Popović – pomoćnik direktora marketinga FK Crvena Zvezda
•    Mile Jovin – Trener FK Crvena Zvezda
•    Miloš Šestić – skautska služba FK Crvena Zvezda
•    dr Milisav Popić - ljekar kampa
•    Žeraić Đorđe i Kuzmanović Marija – obavili stručna testiranja dječaka
•    Zoran Preradović - glavni organizator kampa


Jahorina 2010

TRENERI:
•    Radovan Vranić
•    Nikola Drakulić
•    Zarko Gaić
•    Goran Dukić
STRUČNI TIM:
•    Vlada Martinov – koordinator
•    prof. Srboljub Antić – koordinator pri FSS
•    prof. Branko Lazarić – direktor omladinske reprezentativne selekcije FSRS
•    prof. Ratko Radovanović – koordinator omladinskih selekcija FSRS
•    Vlado Kotur – trener omladinske reprezentacije FSRS
•    dr Radenko Dobraš – DIF Banjaluka, pregled stopala
•    dr Borko Petrović – DIF Banjaluka, pregled stopala
•    mr Aleksandar Kukrić – DIF Banjaluka, procjena motoričkih sposobnosti kod dječaka
•    Dušan Trbojević – Skautska služba FK Partizan Beograd
•    Darko Tešović – autor programa treniranja na kampu
•    Zoran preradović - glavni organizator kampa

 
Jahorina 2009

TRENERI:
•    Vanja  Radinović
•    Nikola Drakulić
•    Nikola Pilipović
•    Dragan Obradović
•    Goran Serafimović
•    Radovan Vranić
•    Dražen Dragosavljević
STRUČNI TIM:
•    Vlada Martinov – koordinator
•    prof. Srboljub Antić – koordinator pri FSS
•    prof. Branko Lazarić – direktor omladinske reprezentativne selekcije FSRS
•    prof. Ratko Radovanović – koordinator omladinskih selekcija FSRS
•    Vlado Kotur – trener omladinske reprezentacije FSRS
•    dr Radenko Dobraš – DIF Banjaluka, pregled stopala
•    dr Borko Petrović – DIF Banjaluka, pregled stopala
•    mr Aleksandar Kukrić – DIF Banjaluka, procjena motoričkih sposobnosti kod dječaka
•    Dušan Trbojević – Skautska služba FK Partizan Beograd
•    Darko Tešović – autor programa treniranja na kampu
•    Zoran Preradović - glavni organizator kampa