PRIJAVA ZA KAMP

Poštovani,
pred Vama je prijavni obrazac za učešće na Internacionalnom fudbalskom kampu Crvene zvezde.
Ovaj formular ispunjava roditelj/staratelj dječaka i odgovara za tačnost unesenih podataka.
Sva polja obilježena sa crvenom zvjezdicom su obavezna.
Fotografija fudbalera:
Size limit for each file is 10 MB
Fotografija fudbalera je obavezna. Fotografija treba da bude krupni plan dječaka (kao za pasoš), da lice dječaka bude lako prepoznatljivo.
Molimo da prije nego što kliknete "Pošalji prijavu" još jednom provjerite ispravnost podataka koje ste unijeli. Klikom na "Pošalji prijavu" potvrđujete da su svi uneseni podaci vjerodostojni i tačni.